X i О ноге су термини са којима сте се сигурно већ сусрели, али шта они значе за правилан развој...