Šta je Teniski lakat i koji su simptomi?

Šta je Teniski lakat i koji su simptomi?

Teniski lakat predstavlja zapaljenje pripoja mišića opružača šake na spoljašnjem epikondilu nadlaktice. Kako nastaje, koji su simptomi i šta predstavlja...

Translate »