Cervikalni sindrom predstavlja skup simptoma koji se ispoljavaju kao bolno stanje, sa primarnom lokacijom u vratnom delu kičme i potiljku....