Преглед
РСД
  • 2000
Физикална Терапија
РСД
  • 1000
Физикална терапија + Кинезитерапија
РСД
  • 2000
Динaмичка неуромускуларна стабилизација - ДНС
РСД
  • Индивидуално - 2000
Динмичка неуромускуларна стабилизација - ДНС
РСД
  • Ггрупно - 12 тренинга - 9600
Мануелне терапије
РСД
  • 3000
Програм По Шроту
РСД
  • Индивидуални третмани - 24.000 за 12 индивидуалних третмана
  • Групни третмани (4 особе) - 3х недељно 9.600
Терапеутска масажа
РСД
  • Сат времена - 2000
  • Парцијална Масажа 40 минута - 1500