Програм по Шроту представља савремен тродимензионалан приступ деформитетима кичменог стуба (сколиоза, кифоза, лордоза).

Кроз различите положаје тела, типове дисања, утиче се не само на деформитет, већ се мења и стање свести, а самим тим и перцепција о нормалној постури(држање тела). Ова метода се показала као најуспешнија код деце у развоју, али је такође применљива и код особа које су завршили расти развој.

Бенефити овог програма су вишеструки :

1) Корекција деформитета и спречавање прогресије исте

2) Избегавање хирушких захвата

3) боља мобилност (покретљивост) кичменог стуба

4) побољшање стања свих мишићних група

5) мењање свести о положају тела у односу на околину

6) превенција и смањење болног стања

Како би резултати остали трајни потребно је имати континуитет у вежбању дужи временски период, и долазити на редовне контроле на сваких 4-6 месеци. Када су деца у питању како би постигли максималан успех неопходно је да родитељи активно учествују и прате своје дете кроз цео процес.

У нашем центру нудимо могућност индивидуалних и групних тренинга.