Diskus hernija (discus hernia) predstavlja promenjeno stanje diskusa nastalo usled degenerativnih promena, a ne toliko česko prilikom traume. Ovakva promena dovodi do pojave izbočenja, a potom takva promena dovodi do pojave pritiska na određene delove tela, i samim tim stvara tegobe za normalno funkcionisanje kičmenog stuba.

Lečenje diskus hernije može biti operativno, ali češće preovladava neoperativno lečenje. Konzervativno lečenje, tj program koji sadrži kiropraktiku, fizikalnu terapiju, uz adekvatno “podešene” terapijske vežbe daje najbolje rezultate.

Šta su diskusi?

Diskusi su smešteni između pršljenskih tela 24 slobodna pršljena naše kičme. Oni amortizuju pokrete kičmenog stuba i sadrže veliki procenat vode, pa ih zovu i vodenim jastučićima.

Diskusi, sami po sebi nisu zglobovi, ali svojom visinom, građom, i najbitnije, pokretljivošću u sva četiri smera se ponašaju kao poluzglobovi.

Дискус Хернија - Бол у Леђима - Зона Комфора Центар Киропрактике и Рехабилитације

Bez diskusa koštani segmenti naše kičme ne bi bili u stanju da izdrže napore koji su neophodni za normalno funkcionisanje.

Neaktivnost čoveka dovodi do bržeh degenerativnih promena na samom diskusu. Gube visoki sadržaj vode, što dovodi do promene mehaničkog svojstva, a samim tim i smanjuje elastičnost diskusa. Usled svega toga može doći do istiskivanja iz svog ležišta, tj do ispupčenja prstena koji potom pritiska koren nerva, ovojnicu nerva, a u težim slučajevima da sužava spinalni kanal i pritiska kičmenu moždinu. To dovodi do pojave bola u tom delu leđa.

Takođe postoje različiti oblici diskusa. Postoji:

  • bubrenje diska – anulus fibrosus je blago istegnut (početak diskus hernije) i dolazi do manjeg ispupčenja. Čak i kada se skine pritisak sa diska ispučenje se ne povlači.
  • protruzija diska – nastaje ako prsten napukne do spoljnih slojeva, pri čemu spoljni slojevi ostaju čitavi, te se tkivo izboči put spolja, ali ne izlazi van granice diska i još uvek ima vezu sa diskom. Dolazi do pucanja većine valakana anulus fibrosusa, tako da se unutrašnji materijal jedva drži. Ispupčenje je mnogo veće nego kod bubrenja.
  • ekstruzija diska – prolaps međupršljenog diska. Kod ove faze unutrašnji deo nucleus pulposus je potpuno probio vlakna prstenastog dela anulus fibrosusa i sada je materijal izašao van diska, ali se još uvek drži za disk.
  • sekvestracija diska – najteža faza u kojoj dolazi do nepovratnog odvajanja materijala od diska.

Kada se pojavljuje diskus hernija?

Disku hernija se najčešće javlja u tridesetim godinama i prvoj polovini četrdesetih. Naravno, moderan način života, koji dovodi do zanemarivanja našeg kičmenog stuba uzrokovanog fizičkim poslovima, ili onima u kojima sedimo u stolici preko 8 časova dovode do pojave diskus hernije kod mlađe populacije.

Može se javiti u svom akutnom, subakutnom i hroničnom obliku.

Diskus hernija kao bolest diskusa se može desiti na bilo kom diskusu našeg kičmenog stuba. Naravno, praksa je pokazala da se na određenim mestima javlja ova boljka češće u odnosu na druge delove kičme.

Najčešće se jalja u lumbalnom delu kičme i to segmenata L4-L5 i L5-S1 pršljenova, jer poslednja dva segmenta trpe najveći statički i dinamički pritisak.

U vratnom delu se najčešće pojavljuju u C5-C6 i C6-C7, na delu kičmenog stuba gde vratna prelazi u grudni deo kičme, i gde je dinamički najopterećenija.

Diskus hernija u grudnom delu je dosta retka, jer je grudna krivina rigidna i određena koštanim strukturama.

Simptomi i lečenje diskus hernije

Diskus hernija najčešće stvara tegobe u vidu bola u leđima, vratu i grudima. Takođe, bol se može prikazati i u preponama, mišićima, donjem delu leđa.

Ovo oboljenje dovodi do nemogućnosti obavljanja standardnih fizičkih aktivnosti, pojavu glavobolja, vrtoglavica, utrnulost ruku i nogu, i slično.

Najčešće, operacija nije potrebna kako bi se rešio ovaj problem. Isto tako veoma je bitno da se na vreme otkrije problem i započne proces rehabilitacije.

Najefikasniji način lečenja diskus hernije je kombinacija kiropraktike, fizikalne terapije, kinezi terapije i spinalne dekompresije.

A naš stručan tim, ima iskustva u lečenju ovakvog stanja.

Sa godinama iskustva iza sebe, redovnim usavršavanjem i napredovanjem, članovi tima centra Zona Komfora će Vam kombinacijom gore pomenutih metoda omogućiti život bez bolova u leđima.