Bol predstavlja stanje koje se sve češće javlja kod osoba različitog uzrasta. Kada pričamo o bolu bitno je odrediti o kojoj se vrsti bola radi (akutan ili hroničan bol) i šta je uzrok njegovog nastanka.

Hroničan Bol

Hroničan bol predstavlja stanje gde je bol prisutan duži vremenski period.

Bol ove vrste je u porastu, a procenjuje se da 10-20% populacije prijavljuje hronični ili ponavljajući bol.*

Faktori koji dovode do pojave hroničnog bola mogu biti različiti, a smatra se da stil života, stres i neaktivnost mogu u velikoj meri doprinose ovakvom stanju tela.

Hroničan bol obično nastaje nakon akutne faze bola (o tome više u donjem delu teskta).

Хроничан Бол и Акутни Бол - Лечење и Превенције - Зона Комфора

Ono što se najčešće dešava kod hroničnog bola jeste smanjena pokretljivost bolnog segmenta. Samim tim dolazi do gubitka mišićne snage, što dalje dovodi do promene stanja svesti i formiranja svojevrsnog obrasca pokreta koji odstupa od normalnog obrasca koji je postojao pre pojave bola.

Da Vam pojasnimo kroz jedan primer. Kod bola u kuku možete primetiti da ljudi sa ovim problemom menjaju obrazac hoda, tj. počinju da šepaju.

Takođe kod ovakog stanja dolazi i do promene svesti, ljudi postanu često depresivni, nervozni i nezadovoljni svojim životom. To je sasvim normalno, jer osoba trpi bol svakodnevno. Ako malo bolje razmislite vidite
povezanost svega navedenog zar ne? Hronični bol se može definisati kada:

  • Bol koji traje 3 meseca ili duže, smatra se hroničnim**
  • Nije nužno neprilagođen***
  • Dovodi do fizičkog slabljenja, ograničenih funkcionalnih sposobnosti i emocionalnog stresa.

Akutni Bol

Za razliku od hroničnog bola, akutni bol nastaje iznenada i intenzitet ovog bola je prilično jak,
nekad do te mere da ne možete da se pomerite iz kreveta.

Akutni bol se može definisati kao:

  • normalni, predviđeni fiziološki odgovor na štetni hemijski, termički ili mehanički stimulus
  • povezan sa operacijom, traumom i akutnom bolešću****

Reč ukočenost je upravo ono što ćete najčešće čuti kod osobe koja ima problem sa akutnim bolom.

Ova bol se vezuje i sa bolom koja je nastala kao rezultat povrede (na primer, u sportu uganuće
zgloba), u ortopediji (prelomi i naprsnuća) i razna druga stanja.

Ukočenost se može javiti u cervikalnom (vratnom), torakalnom (grudnom) ili lumbalnom (donjem delu) leđa.

Akutan bol može da traje od nekoliko dana do nekoliko nedelja, u zavisnosti od mehanizma nastanka.

Nastaje najčešće kao posledica reakcija organizma na određene stimuluse kako ne bi došlo do daljeg
povređivanja.

Хроничан Бол и Акутни Бол - Лечење и Превенције - Зона Комфора

Ova vrsta bola za razliku od hroničnog bola se može desiti ljudima bilo kog uzrasta.

Lečenje ove dve vrste bola je različito, dok je cilj isti – vratiti osobu u normalno funkcionalno
stanje, odnosno omogućiti klijentu da se vrati svakodnevnim životnim aktivnostima bez bola i bez
bilo kakvog ograničenja.

Hroničan i Akutni Bol i Lečenje

Lečenje, u zavisnosti od toga da li lečimo hronični ili akutni bol, i da li je u pitanju ukočenost, rehabilitacija nakon operacije, ili bolno stanje koje traje dugo, može biti različito.

U zavisnosti od određene patologije i dijagnoze, u našem centru primenjujemo metode
poput kiropraktike, fizikalne terapija, kineziterapije, programe vežbi poput Dns-a ili Pnf-a.

Smatramo da je pokret, odnosno vežbanje, kako za akutan tako i za hroničan bol, najvažnija karika u
lečenju ili bar sprečavanju pogoršanja stanja. Bez pokreta u zglobovima i bez aktivnosti mišića
šanse za ponovnu pojavu bola su daleko veće ukoliko telo nije aktivno.

I ne zaboravite, Vi, zajedno sa Vašim terapeutom činite tim, i od vas u velikoj meri zavisi kako i koliko dugo će teći vaš oporavak.

Vaša Zona Komfora.

Reference:

* Sturgeon JA, Zautra A. Resilience: A New Paradigm for Adaptation to Chronic Pain. Current Pain and Headaches
Reports. 2010; 14(2): 105-112.

** International Association for the study of Pain (IASP). Classification of Chronic Pain, Second Edition (Revised). 2011. [ONLINE] Available from http://www.iasp-pain.org/PublicationsNews/Content.aspx?ItemNumber=1673;navItemNumber=677

*** Asmundson, G.J.G., Norton, G.R.,Allerdings, M.D., et al., 1998. Posttraumatic stress disorder and work-related injury. J. Anxiety Disord. 12, 57–691 Turk, D.C., Rudy, T.E., 1987. IASP taxonomy of chronic pain syndromes: Preliminary assessment of reliability. Pain 30, 177–189

**** Federation of State Medical Boards of the United States. Model guidelines for the use of controlled substances for the treatment of pain. The Federation, Euless, TX (1998)